Dövizle Askerlik Başvurulari Hakkinda Duyuru

Yaounde Büyükelçiliği 09.08.2018

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7146 sayılı Kanun 3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun değişikliği çerçevesinde :

a) Ödemelerin dış temsilciliklerimizce tahsiline başlanacaktır.

b) Yükümlüler Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitim alma şartına tabi tutulacaktır.

c) Dövizle askerlik hizmeti uygulamasında yükümlülerce ödenecek döviz miktarı, 1.000 Avro'dan 2.000 Avro'ya yükseltilmiştir.

ç) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmıştır.
Dövizle askerliğe başvuru için Türkiye’de geçen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile yurtdışında çalışma iznine sahip şekilde işçi veya işveren statüsünde bulunmuş olma şartı geçerliliğini korumaktadır.
3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuş bulunan dövizle askerlik başvurularının kabulüne ödemelerin dış temsilciliklerimizce tahsilatı ve Uzaktan Eğitim usul ve esasları hakkında yürütülen çalışmaların tamamlanmasından sonra tekrar başlanacaktır. Bu hususta ayrıca duyuru yapılacaktır.
Saygı ile duyurulur.